Ana içeriğe git

Konu özeti

 • Giriş: Ders Kayıtları ve Sanal Sınıf Bağlantısı

  Kursumuza hoş geldiniz. Bu alanda canlı ders kayıtlarımız ve Zoom çalışmazsa kullanacağımız canlı ders bağlantımız bulunmaktadır.

  • 1. Ünite: Merhaba!

   Öğrenme Çıktıları

   Dinleme
   • Selamlaşma için kullanılan kalıplaşmış ifadeleri ve cümleleri ayırt eder.
    Merhaba, Günaydın Selam, Selamun Aleyküm
   • Tanışma için kullanılan kalıplaşmış ifadeleri ve cümleleri ayırt eder.
    Ad, soyad, yaş, meslek bilgilerini içeren kalıpları anlama
   • Hatır sorma için kullanılan kalıplaşmış ifadeleri ve cümleleri ayırt eder.
    Nasılsın /Nasılsınız?, İyi misiniz?, Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? 
   • Ülke adları, kullanılan diller ve uyruk için kullanılan sözcükleri fark eder.
    Fransa, Fransız, Fransızca gibi
   • Türkçede sayıları fark eder.
   Konuşma
   • Selamlaşma ve hatır sorma kalıplarıyla iletişim kurar.
   • İnsanlarla tanışmak için basit sorular sorar.
    Adın ne? Nerelisin?, Kaç yaşındasın?, Mesleğin ne?
   • Hatır sorma amaçlı kullanılan ifadeler ile sorular sorar.
    Nasılsın /Nasılsınız?, İyi misiniz?, Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? 
   • Sayıları ifade eder.
   • Ülkesinin adını, uyruğunu ve konuştuğu dili ifade eder.
    Türkiye, Türk, Türkçe
   • Adı- soyadı, yaşı, uyruğu, mesleği vb. ile ilgili bilgiler verir.
   • Konuşmalarında kişileri ifade eden kelimeleri kullanır.
    Ben, sen, o, biz, siz, onlar
   • Konuşma devamında ortaya çıkan yeni durumlara karşılık verir.
   Okuma
   • Kişisel bilgilere ilişkin kavramları anlamlandırır.
    ad, soyad, yaş, uyruk, meslek
   • Tanışma, selamlaşma, hatır sorma durumlarında kullanılan kalıp ifadeleri ayırt eder.
   • Sayıları doğru okur.
   Yazma
   • Kişisel bilgileri (ad, soyad, yaş, uyruk, meslek) içeren formları doldurur.
    Otel konaklama kartı, iş başvurusu, veli bilgi formu gibi
   • Yazılarında, sayıların yazım kurallarını doğru biçimde uygular.
   • Yazılarında Türkçedeki kalınlık-incelik uyumu kurallarını kullanır.
    öğretmen - im; Türk – üm; evli-yim; arkadaş-ım; okul-un
   • Cümlede verilen boşluklara uygun kişi eklerini yazar.
    öğrenciyim- öğrencisin, öğrenci, öğrenciyiz, öğrencisiniz, öğrenciler
   • Kişi eklerini ve zamirleri doğru biçimde eşleştirir.
    ben – öğrenciyim
   • 2. Ünite: Nerede?

    Öğrenme Çıktıları

    Dinleme
    • Yönergeleri takip eder.
     (Adres bulma, bir cihazı çalıştırma.)
    • Basit düzeydeki metinlerle ilgili kim, ne, nerede sorularının yanıtlarına ulaşır.
    • İşaret yoluyla yer bildiren kelimeleri fark eder.
     (Burada, şurada, orada)
    • Yer - yön belirten sözcükleri fark eder.
     (İleri, geri, önünde, arkasında yanında, vb.)
    • Var – yok sözcüklerini fark eder.
    • Haftanın günlerini anlar.
    • Emir bildiren durumların farkına varır.
     (gel, otur, git koş, vb.)
    Konuşma
    • Verilen yönergeler ile iletişim kurar.
    • Kim, ne, nerede sorularını sorar ve bu sorulara yanıt verir.
    • Günlük yaşamda yer-yön tarifi yapar.
     (İleri git, sağa dön vb.)
    • “Kim, ne, nerede, ne yapıyor” sorularıyla nesnelerin ve kişilerin durumlarına ilişkin açıklamalarda bulunur.
    • Varlık yokluk belirten durumları ifade eder.
    • Emir bildiren durumları kullanarak yönergeler verir.
    • Konuşmalarında sahiplik bildiren ifadeleri kullanır.
     [kalemim, kalemin, kalemi, kalemimiz, kaleminiz, kalem(ler)i]
    • Konuşmalarında, ismin hallerinden bulunma ve ayrılma durumlarını kullanır.
     (evde – evden)
    Okuma
    • Yazılı olarak verilen yönergeleri anlamlandırır.
    • Görseller aracılığıyla yapılan yönlendirmeleri anlamlandırır.
     (Otopark, hastane, wc gibi)
    Yazma
    • “Nerede, ne yapıyor?” gibi sorulara yazılı olarak yanıt verir.
    • Ayrılma ve bulunma hâl eklerini doğru biçimde yazar.
    • Var – yok sözcüklerini uygun yerlere yazar.
    • Ayrılma ve bulunma durum eklerini ünsüz uyumu kurallarına göre yerleştirir.
    • Yazılı anlatım çalışmalarında sahiplik durumlarını uygun biçimde yerleştirir.
    • 3. Ünite: Ne yapıyorsun?

     Öğrenme Çıktıları

     Dinleme
     • Kısa soruları anlar. 
     • Evet, hayır sözcüklerini fark eder.
     • Şimdiki zamanda kullanılan zaman ifadelerini fark eder.
      Şimdi, şu an, bugün, bu ay gibi
     • Günlük konuşmalarda “ye” ve “de” fiillerinin şimdiki zamanda kullanımının diğer fiillerden farkını ayırt eder. (de-yor/ diyor – ye-yor/ yiyor)
     Konuşma
     • Günlük konularda basit konuşmaları başlatıp sürdürür.
     • Günlük konularla ilgili sorular sorup yanıtlar üretir.
     • Şimdiki zaman ile fiil çekimi yapar.
     • Ne yaptığı ile ilgili soruları şimdiki zaman ifadeleriyle yanıtlar.
     • Konuşmalarda -yor ekindeki “y” sesinin daraltıcı etkisini fark eder.
     • Ne yapmak istediği ile ilgili soruları yanıtlar.
     • Nereye gitmek istediğini ifade eder.
     • Konuşmalarında ünsüz yumuşamasına dikkat eder.
     Okuma
     • Basit talimatları okur. (okul, sınıf kuralları gibi)
     • Bir kişinin yaptığı günlük işleri anlatan kısa bir metni okur.
     • Günlük konularla ilgili verilen bir metne ait soruların yanıtlarını metinden seçer.
     Yazma
     • Günlük konularla ilgili kısa cümleler yazar.
     • Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.
     • Verilen bir cümledeki boşluklara uygun hâl eklerini yazar.