Ana içeriğe git

Konu özeti

 • 1. Ünite: Afiyet Olsun!

  Öğrenme Çıktıları

  Dinleme
  • Saat ile ilgili ifadeleri anlar.
   (Buçuk, Çeyrek, Tam)
  • Para birimleri için kullanılan terimleri anlar.
   (Lira, Kuruş)
  • Ölçü birimleri için kullanılan terimleri anlar.
   (kg, metre, litre vb.)
  • Meyve ve sebze adlarını anlar.
  • Alışverişe ilişkin temel soru ve kalıpları fark eder.
  • İsimleri niteleyen ya da belirten kelimeleri anlamlandırır.
  Konuşma
  • Saati sorar ve yanıtlar.
  • Alışveriş sırasında para ve ölçü birimlerini kullanarak iletişim kurar.
  • (Kalıp, kangal, demet, avuç, dilim vb.)
  • Alışverişte ödeme ile ilgili ifadeleri kullanır.
   (Kaç lira? On lira)
  • Alışveriş sırasında miktar ifadelerini kullanır.
  • Alışveriş sırasında meyve ve sebze adlarını ifade eder.
  • Menüde neler olduğunu sorar.
  • Menüye bakarak sipariş verir.
  • Alışveriş sırasında uygun soru kalıpları kullanarak sorular sorar.
   (Kaç lira?, Ne kadar? Taze mi? vb.)
  • İşaret yoluyla sorular sorar ve yanıtlar.
   (Bundan yarım kilo alabilir miyim?)
  Okuma
  • Görselde gördüğü saati okur ve anlamlandırır.
  • Ölçü birimlerine ilişkin kısaltmaları anlamlandırır.
   (kg, lt, m)
  • Görselde verilen meyve, sebze, yemek ve içecek adlarını okur.
  Yazma
  • Görselde gördüğü saati yazar.
   (rakamla/yazıyla)
  • Görselde gördüğü meyve – sebze- yemek ve içecek adlarını yazar.
  • Soru eklerini doğru biçimde yazar.
   (Bu elma mı?)
  • 2. Ünite: Zaman Zaman

   Öğrenme Çıktıları

   Dinleme
   • Hava durumu ile ilgili temel kavramları anlar.
    (Yağmurlu, bulutlu, güneşli, sisli, rüzgarlı vb.)
   • Mevsimlerin adlarını fark eder.
   • Taşıt adlarını anlar.
   • Dinlediği metinlerde olay örgüsünün geniş zamanda olduğunu fark eder.
   • İsmin hallerinden belirtme durumunu fark eder.
   • “ile”nin farklı kullanım amaçlarını fark eder.
    (Araba ile gittim. Ayşe ile Ahmet okula gitti.)
   Konuşma
   • Hava durumu ile ilgili sorular sorup yanıtlar verir.
    (Hava nasıl?)
   • Mevsimlerin özelliklerini içeren konuşmalar yapar.
   • Günlük yaptığı işleri geniş zamanı ifade eden cümleler kurarak söyler.
   • Neden – sonuç ilişkileri içeren konuşmalar yapar.
   • “Nasıl?” soru sözcüğü ile sorular sorar ve yanıtlar.
   • “Niçin? … / Çünkü…” kalıbını kullanarak cümleler kurar.
   • “Hem … hem (de)…” kalıbını kullanarak cümleler kurar.
   Okuma
   • Görselini gördüğü bir hava durumunu okur.
   • Görselini gördüğü mevsimin adını okur.
   • Görselini gördüğü taşıtın adını okur.
   Yazma
   • Görselini gördüğü hava durumunu yazılı olarak ifade eder.
   • Görselini gördüğü mevsimin adını yazar.
   • Görselini gördüğü taşıtın adını yazar.
   • Geniş zaman ifadeleri kullanarak cümleler yazar.
   • Belirtme durum ekini kalınlık-incelik uyumuna uygun yazar.
   • “ile” , “ve” kelimelerini uygun durumlarda birbiri yerine yazar.
    (Ayşe ile Ahmet/ Ayşe ve Ahmet)
   • 3. Ünite: Başım Ağrıyor

    Öğrenme Çıktıları

    Dinleme
    • Giyecek adlarını anlar.
    • Renk adlarını anlar.
    • Organ adlarını anlar.
    • Duyu organlarının adlarını anlar.
    • Duygu durumlarına ait ifadeleri anlamlandırır. (mutlu, üzgün, heyecanlı, sinirli vb.)
    • Hastalık adlarını anlamlandırır.
    • Bir metni anlamlandırarak dinler.
    • Tedaviler ile ilgili ifadeleri anlamlandırır.
    • -lı / - sız ekleri ile oluşturulan kelimeleri kavrar. (Çizgili, kolsuz vb.)
    • Zıtlık bildiren kelimeleri kavrar. (az – çok, iyi – kötü vb.)
    • Üstünlük bildiren kelimeleri kavrar. (Daha büyük, en çalışkan, daha şişman vb.)
    Konuşma
    • Sağlık durumuyla ilgi basit sorular sorar.
    • Sorduğu sorulara verilen yanıtları anlar.
    • Hastalığı ile ilgili basit cümleler kurar.
    • Duygu durumlarını sözel olarak ifade eder.
    • Kişiler ve nesneler arasında üstünlük bildiren kelimeleri kullanarak karşılaştırmalar yapar. (Ali senden daha büyük)
    Okuma
    • Görselini gördüğü organın adını okur.
    • Görselini gördüğü duyuya ait ifadeyi okur.
    • Görselini gördüğü hastalığa ait ifadeyi okur.
    • Görselini gördüğü giyeceğin adını okur.
    Yazma
    • Görseli verilmiş olan bir durumun sözcüklerini seçerek düzenli cümle oluşturur.
    • Görseli verilmiş nesnelerin isimlerini eşleştirir.
    • Dinlediği bir metine ait sorulara yazılı olarak yanıt verir.
    • Zıtlık bildiren kelimeleri eşleştirir.
    • Vücudun organlarını yazar.
    • Giyecek adlarını yazar.
    • 4. Ünite: İyi Bayramlar!

     Öğrenme Çıktıları

     Dinleme
     • Evin bölümlerine ait ifadeleri anlar.
      (Oturma odası, salon, mutfak, yatak odası, banyo vb.)
     • Dinlediği ifadeleri görsellerle eşleştirir.
     • Adı işaret eden–ki ekinin farkına varır.
      (Masadaki kalem)
     • Adın yerine geçen-ki ekinin farkına varır.
      (seninki)
     • “-dan önce/sonra” kalıbını fark eder.
      (Yemekten önce elimi yıkarım. Yemekten sonra gazete okurum.)
     • “-dır / -dan beri” kalıbını fark eder.
      (Üç gündür buradayım., Sabahtan beri çalışıyorum.)
     Konuşma
     • İçinde aitlik bildiren sözcükler olan cümleler ile iletişim kurar.
      [Onunki (onun kalemi) daha güzel.]
     • Zaman sıralamasına göre gün içinde yapılanlarla ilgili soru sorar ve yanıtlar.
     • İçinde belirtisiz isim tamlamaları olan cümleler kurar.
      (Oturma odası, okuma salonu)
     • “-dan önce/sonra” kalıbını kullanarak zaman sıralamasına göre yaptıklarını anlatır.
     • “-dır / -dan beri” kalıbını kullanarak zaman sıralamasına göre yaptıklarını anlatır.
     • Adı işaret eden–ki ekini kullanarak cümleler kurar.
      (Sonraki derste görüşürüz.)
     Okuma
     • Görselini gördüğü evin bölümlerine ait ifadeyi okur.
     • İçinde aitlik bildiren sözcükler olan cümleleri anlar.
     Yazma
     • Evin bölümleri ile ilgili verilen resimlerle sözcükleri eşleştirir.
     • İçinde aitlik bildiren sözcükler olan cümleleri yazar.
     • Boş bırakılan yerleri dinlediğinden hareketle doldurur.